Cop 21 klimaaftale 12. december 2015

Cop 21 klimaaftale

Cop 21 klimaaftale 12. december 2015
Cop 21 klimaaftale 12. december 2015

Cop 21 klimaaftale

Klimaaftalen i Paris den 12. december 2015 (Luciaaften) sender et meget vigtigt signal. Nu har politikerne til hensigt at gøre noget ved klimaforandringerne. Og det betyder også at virksomheder og aktionærer har en retning at gå i.

Forhåbentlig vil aktiekurserne på kul, gas og olie rasle ned i morgen mandag, og virksomheder der producerer grøn energi og grøn teknologi vil få tilført milliarder af dollars.

Det vil også betyde fremskridt for elbiler.

Læs også Klima og børn

Politikerne har lavet en vision, men der skal handling til og det gælder os alle.

Visioner og handling

Visioner uden handling er blot en drøm. Handling uden visioner får bare tiden til at gå. Visioner sammen med handling kan ændre verden – citat af Nelson Mandela.

Vi skal handle nu og f.eks. cykle mere og anskaffe elcykel, så vi kan cykle længere og vi skal købe eller måske i første omgang lease elbiler og hybridbiler.

Der er håb for vore børn og børnebørn!

Parisaftalen

Cop 21 klimaaftale i Paris.  Det blev en vigtig og omfattende aftale. Aftalen indeholder en begrænsning af udledning af drivhusgasser gennem grøn omstillingklimatilpasning og finansiering heraf. (Wiki)

Aftalen blev indgået på COP21-klimakonferencen i Paris i december 2015, og den træder i kraft i 2020.[1] 195 lande underskrev aftalen. I 2017 blev aftalen ratificeret af 171 lande.[2]

Aftalen forpligter landene til at modvirke den globale opvarmning ved at holde den globale temperaturstigning under 2° C i forhold til det førindustrielle niveau, og stræber mod en temperaturstigning på kun 1,5° C.[3]

Den internationale aftale ligger inden for FN’s klimakonvention UNFCCC,

Hvert land skal planlægge tiltag mod global opvarmning og overvåge resultaterne. Landene kan ikke tvinges til at opstille bestemte mål inden for bestemte tidsfrister,[4] men hvert mål skal overgå tidligere satte mål.

USA med Trump melder sig ud af aftalen

I juni 2017 meddelte den amerikanske præsident Trump, at USA agter at udtræde af aftalen i 2020, hvilket blev fordømt fra mange sider, både internationalt og i USA.

I juli 2017 offentliggjorde den franske miljøminister den franske regerings femårsplan om at forbyde alle benzin- og dieselkøretøjer i 2040, som del af Parisaftalen. Desuden skal der efter 2022 ikke længere indgå kul i fransk energiforsyning, foruden at op mod 4 mia € skal investeres i øget energieffektivitet.[5]  

Kilde: Wiki

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.