Grøn el dækker 308 procent af Samsøs forbrug

Stærke forbindelser til Jylland er en af forklaringerne på, hvordan det er lykkedes Samsø at indpasse store mængde vedvarende energi på øen – og dermed skabe sig en position som stjerne på den globale VE-himmel.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.