Pave Frans og klima krisen

Pave Frans og klima krisen: tiden er ved at løbe ud

Pave Frans har erklæret en global “klima nødsituation”. Han advarer om farerne ved global opvarmning, .

“Fremtidige generationer vil arve en meget forkælet verden. Vores børn og børnebørn skal ikke være nødt til at betale omkostningerne for vor generations uansvarlighed, “sagde han. Det var hans stærkeste og mest direkte tale om klimakrisen. “Ja, som det bliver mere og mere klart, opfordrer unge til en forandring.”

Pave Frans

Pavens lidenskabelige signaler kom, da han mødtes med lederne af nogle af verdens største multinationale olievirksomheder i Vatikanet . Han advarede om, at tiden er ved at løbe ud og opfordrede dem til at høre “de stadig mere desperate skrig fra jorden og dets fattige”.

Hvis vi ikke handler for at for at reducere drivhusgasser vil det være “en brutal handling af uretfærdighed over for de fattige og kommende generationer”.

Pave Frans
Pave Frans og klima krisen. Vatikanets medier

Ved topmødet med de multinationale olieselskaber, talte paven om det emne, der ligger ham meget på sinde: Pleje af vores fælles hjem . ( i bogen Laudate si – Lovet være du)

Klimaændringer truer den menneskelige families fremtid, sagde han.  

Pave Frans henviste til IPCC, der advarer om, at virkningerne på klimaet vil være katastrofale. Hvis grænsen på 1,5ºC, der er skitseret i Parisaftalen bliver krydset. 

Nødvendig handling i katastrofesituation

Vi er en katastrofesituation. “Så vi må handle i overensstemmelse hermed for at undgå at begå en brutal handling af uretfærdighed over for de fattige og kommende generationer.”    

pave Frans

Og han fortsatte: “det er de fattige, der lider de klimatiske værste konsekvenser.”   
Det kræver mod at reagere på “de stadig desperat råb fra jorden og dens fattige” .  

Klima på Cop 21

Pave Frans og klima forandringerne

Pave Francis bemærkede: En retfærdig overgang til renere energi, som kræves i præamblen til Paris-aftalen, kan, hvis det lykkes godt, skabe nye job, reducere ulighed og forbedre livskvaliteten for dem, der er ramt af klimaændringer.

Tiden løber ud

Til slut advarede paven om, at “tiden løber ud!”

På vores møde sidste år sagde pave Francis: “Jeg udtrykte bekymring for, at ‘civilisation kræver energi, men energiforbruget må ikke ødelægge civilisationen’. I dag er det nødvendigt med en radikal energiovergang for at redde vores fælles hjem. “

Paven sage, at “der er stadig håb, og der er tid til at undgå de værste konsekvenser af klimaændringer”, sagde han, “forudsat der er hurtig og beslutsom handling …”

Kilder: Guardian og Vatikanets nyhedstjeneste

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.