Gem din el fra solcelleanlægget som brint

Dansk producent af mikroanlæg: Gem din solcellestrøm som brint

Ved at pumpe din elproduktion fra solceller ind i en elektrolysator kan din strøm gemmes som brint i en tank. Sådan lyder ideen fra dansk producent af mikrokraftanlæg, der har produkt klar om to år.
Ingeniøren – Energi & miljø

DONG vil installer solceller hos private

Min hustru besvarede i dag et spørgeskema fra Epinion, ang. hendes holdning til solceller, spørgsmålene ledte hen til, om det kunne være interessant, hvis DONG installerede solceller på taget og vedligeholdte dem, mod tilgengæld at få betalingen for den overskydende strøm der bliver sendt ud på nettet (135 øre pr. kWh efter de nye regler) hun vil til gengæld få 5 % rabat på strømmen leveret fra DONG de næste 20 år.
Det beskæftige mig i, at de nye regler er skrevet af Dans energi / DONG, som har givet politikerne besked på, at få det gennemført ved lov, nu vil de lave en forretning på de forkætrede solceller som især Dansk energi, har været fremme med, var skadeligt for dansk økonomi og energiforsyning, hvor hyklerisk kan det være ?
Solceller

Klimatopmøde i 29 graders sol – Cop18 i Doha i Qatar

Cop18 i Doha i Qatar

Fra 26. november til 7. december er der   COP18 klimatopmøde i Doha, Qatar.

Alverdens klimaforhandlere skal søge at finde løsninger på de store klimaproblemer

Klimaforsker Tina Christensen er en del af en større dansk delegation. Hun fortæller:

“Delegationens hovedfokus ligger på tre elementer:

For det første skal der sikres fremdrift i arbejdet frem mod en samlet klimaaftale i 2015 med forpligtelser for alle parter, og hvor den traditionelle opdeling i ilande og ulande udviskes. For det andet er det nødvendigt at der skrues op for ambitionsniveauet frem mod 2020, ellers bliver det yderst vanskeligt at overholde målsætningen om at begrænse den globale opvarmning til 2 grader. For det tredje er det vigtigt at der opnås enighed om en ny forpligtelsesperiode under Kyoto-protokollen.”

Doha
Doha kalder. Foto fra www.cop18.qa

Ligesom tidligere COP’er er der også ved COP18 flere sideløbende forhandlingsspor under de intense dage, hvor forhandlerne forsøger at nå til enighed.

COP står for Conference of the Parties og er det øverste organ i de internationale klimaforhandlinger. De 192 lande, der har underskrevet Klimakonventionen er repræsenteret på COP’en og alle større beslutninger med betydning for klimakonventionen bliver truffet her. 18 betyder, at det er det 18. møde i rækken.

Kilde: dmi.dk

 

Klima – langt fra 2 graders målet

Hvor langt er vi fra 2-graders målet?

Under klimaforhandlingerne har alle verdens lande afgivet et løfte om, at gennemsnitstemperaturen på kloden højest må stige med to grader.

 

FN’s Miljøprogram (UNEP) offentliggør i denne uge sin årlige ”Emissions Gap Report”. Den viser, hvor langt vi er fra at opfylde målet, og diskuterer hvordan vi kan mindske afstanden mellem mål og virkelighed. Rapporten offentliggøres få dage før verdens lande samles til en ny runde klimaforhandlinger (COP18) i Doha, Qatar.

 

Rapporten bliver præsenteret i Danmark torsdag den 22. november. Det sker i det Internationale Presse Center, Vestergade 2, København kl. 9 til 10.

 

Lederen af UNEP Risø Centre John Christensen og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard vil præsentere rapporten og svare på spørgsmål. Ministeren deltager kun de første 20 minutter.

Lov om solceller. Solcelleanlæg til boligforeninger og landsbyer. Nettomålerordning ændres

Regeringen har tirsdag den 20. november fremsat lovforslag om solceller.  Det betyder at aftalen i sidste uge mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti  er trådt i kraft.

Se aftalen herunder

Regeringen har 15. november 2012 indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en fremtidig ordning for solceller. Med aftalen sikrer partierne, at det også i fremtiden vil være attraktivt at investere i solceller.

Solcelleanlæg til boligforeninger og landsbyer

Aftalen betyder, at det bliver nemmere og mere fordelagtigt at lave store fællesanlæg i for eksempel landsbyer og boligforeninger og andelsboligforeninger. Disse anlæg, der ikke kan nettoafregne for andet end fællesforbrug, vil få en forhøjet afregningspris på 1,45 kr. pr. kWh i 10 år, hvis de bliver etableret i 2013.

Nettomålerordning ændres

Nettomålerordningen for private ændres fra at være årsbaseret til at blive timebaseret. Det betyder, at en ejer af et solcelleanlæg er sikret fuld værdi af den strøm, der bruges inden for den time, hvor den er produceret. For den overskydende strøm får man 1,30 kr. pr. kWh i de næste 10 år, hvis anlægget er installeret i 2013. I mange tilfælde vil anlægget være betalt tilbage, når de 10 år er gået.

Partierne har aftalt, at den garanterede pris for overskydende strøm falder hvert år i takt med at solcellerne forventes at blive billigere. Et anlæg installeret i 2014 vil således få 1,16 kr. pr. kWh i 10 år. For fællesanlæg er det 1,28 kr. pr. kWh.

Aftalen vil give helt nye muligheder for virksomheder – herunder gartnerier og landbrug. Og det bliver som nævnt nemmere og mere attraktivt at installere solcelleanlæg i boligforeninger.

– Vi har i dag lavet en ordning, der er fremtidssikret. Det vil forsat være attraktivt at investere i solceller for private husejere, og det bliver mere fordelagtigt at installere større anlæg. Aftalen sikrer, at der i fremtiden kommer mange nye solcelleanlæg i Danmark, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Alle, der allerede har investeret i solcelleanlæg, vil få 20 år med uændrede vilkår. Det vil sige, at de fortsætter på den årsbaserede nettomålerordning.

– Jeg har lyttet til den kritik, der har været fra ejere af solcelleanlæg, fra solcellebranchen og fra oppositionen. Med en overgangsperiode på 20 år vil ejerne af solcelleanlæg ikke bare få investeringen hjem. De vil også få en solid forrentning af deres investering, siger Martin Lidegaard.

Regeringen vil fremsætte et lovforslag snarest muligt. De nye regler vil gælde fra loven fremsættes.

Vilkårene for de små husstandsvindmøller skal analyseres nærmere, så der kan findes en tilfredsstillende løsning for dem.

Kilde: kemin.dk

Læs den fulde aftale om solceller

Slut med solceller for private men muligheder for boligforeningen

Inden loven om solceller den 20. november 2012 trådte i kraft var der et solcelleboom. Rigtigt mange søgte at sikre sig at solceller under den gamle nettomålerordning .

En afslutning på tilbudsfesten på solceller kombineret med et politisk indgreb i tilskudsordningen kan sætte en solid stopper for folkesporten med at sætte solceller op.
Ingeniøren – Energi & miljø