Alnuquerque Solenergi

Solenergi Kravler Over South West

Solenergi er kravlende over hele landet, nogle hvor vi er nødt til at sætte tempoet op, steder som Phoenix, Albuquerque, Miami, Phoenix, og sådan har ikke taget behov for at skifte deres strømkilde, især når det kommer til plejehjem.

Besøg vores hjemmeside, før du læser på @ http://www.SuccessSolarGroup.Org og udfyld vores formular og godt du holde dig orienteret om, hvordan du kan spare penge.

Den virkning, når folk i dette land begynder at tage ind i deres egne hænder, den måde, og den strømkilde, at deres hjem sigt vil ændre, i hvilken retning landet vil dramatisk, og det er, hvad der skal ske, når resten af verden ser dette, vil de følge trop, og effekten vil være som en tsunami.
Der er en stor mængde oplysninger og entusiasme i dag om udvikling og øget produktion af vores globale behov for energi fra alternative energikilder. Solenergi, vindkraft og vand i bevægelse er alle traditionelle kilder af alternativ energi, der gør fremskridt. Den entusiasme alle aktier for denne udvikling har på mange måder skabt en følelse af selvtilfredshed, at vores fremtidige energibehov vil nemt blive opfyldt.
Alternativ energi er et interessant koncept, når man tænker over det. I vores globale samfund, det betyder blot energi, der er produceret fra andre kilder end vores primære energiforsyning: fossile brændstoffer. Kul, olie og naturgas er de tre former for fossile brændsler, som vi har for det meste afhang af, om vores behov for energi, fra hjemmet varme og el til brændstof til vores biler og masse transport.
Problemet er, at fossile brændstoffer er ikke-vedvarende. De er begrænset i udbud og vil en dag blive udtømt. Der er ingen vej uden om denne konklusion. Fossile brændsler er dannet af planter og dyr, der levede for hundreder af millioner af år siden, og blev begravet måde under Jordens overflade, hvor deres jordiske rester kollektivt omdannet til brændbare materialer, vi bruger til brændstof.
I virkeligheden, den tidligst kendte fossile brændstoffer indskud er fra den Cambriske Periode for cirka 500 millioner år siden, før den dinosaurer dukket op på scenen. Dette er, når de fleste af de større grupper af dyr, der først dukkede op på Jorden. De senere fossile brændstoffer — som giver mere underlødig brændstoffer som tørv eller brunkul (blødt kul) — begyndte der så sent som fem millioner år siden i Pliocæn Periode. På vores forbrug, disse brændstoffer ikke kan ske hurtigt nok til at opfylde vores nuværende eller fremtidige energibehov.
På trods af løftet om alternative energikilder — mere passende kaldes vedvarende energi, kollektivt er de kun giver omkring syv procent (7%) af verdens behov for energi (Kilde: Energy Information Agency). Dette betyder, at fossile brændstoffer, sammen med nuklear energi-en kontroversiel, ikke-vedvarende energikilde — leverer 93% af verdens energiressourcer.
Nuklear energi, som er primært genereret ved at dele atomer, der giver kun seks procent (6%) af verdens energiforsyning. Og det er ikke sandsynligt, at være en væsentlig kilde til energiforbrug i verden på grund af pres fra offentligheden, og relative risici, der er forbundet med udnyttelse af magt atom. Endnu, regeringer, som Usa se det store potentiale og lægger pres på yderligere udnyttelse af nuklear energi.
Verdens samlede efterspørgsel efter energi til omkring 400 billiarder (British Thermal Units — eller BTUs — hvert år (Kilde: US Department of Energy). Det er 400,000,000,000,000,000 BTUs! En BTU, svarer stort set til den energi og varme, der genereres af en kamp. Olie, kul og naturgas næsten 88 % af verdens behov for energi, eller om 350 billioner BTUs. Af dette beløb, olie er konge, der giver omkring 41 procent af verdens samlede energiforsyning, eller om 164 quadrillion BTUs. Kul giver 24% af verdens energi, eller 96 quadrillion BTUs, og naturgas bestemdes de resterende 22% eller 88 quadrillion BTUs.
Det er ikke så meget, at vi mine fossile brændstoffer til vores forbrug, mere end det er til at udvinde salt eller tryk på vandforsyningen vej under jorden. De problemer, der opstår, når vi ødelægger økosystemer, mens minedrift det, og, mens du bruger det. Helt sikkert, hvis der var en måde, at fossile brændstoffer, der kan udvindes og anvendes på en måde, der ikke skader vores økologi, så alt vil blive okay… i en perfekt verden. Hvad der gør vores verden perfekt er, at det virkelig ikke er perfekt i henhold til definitionen. Det er naturligt, med alle de ting, indbyrdes afhængige af hinanden for at leve, vokse og producere. Fossile brændstoffer minedrift og olieproduktion kan og har forårsaget uoprettelig skade på vores miljø.

http://www.SuccessSolarGroup.org
Johnny Sol
Født i Phoenix, AZ
Solar solution developer

Energy Corporation Association
Tilknyttede Grønne Jord Guide

Vi står ved vores netværk af solenergi virksomheder og arbejde for at få de priser, som du fortjener GRATIS! Det er rigtigt.
Ingen afgift for at sende dine oplysninger. Hvad venter du på? Klik på kom i GANG nu!

gå til http://www.SuccessSolarGroup.org