Spar el og CO2 med nye EC-ventilatorer

EC-ventilatorer sparer os for tonsvis af CO2

ebmpapst har de sidste 12 måneder solgt 58.757 EC-ventilatorer til installation i både nye og eksisterende ventilationsanlæg. Det reducerer CO2-udslippet i Danmark med 15,2 tons i timen. Set i EU-perspektiv er besparelsespotentialet enormt.

EC-ventilatorer bruger mindre energi for at opnå samme effekt som traditionelle AC-ventilatorer, og de 58.757 EC-ventilatorer, der er solgt i Danmark det sidste år, svarer til en energibesparelse på 31.820 kWh for hver time, ventilatorerne kører. Det giver en reduktion i CO2-udslippet på 15,2 tons i timen – til gavn for miljøet og de mennesker, der bor i Danmark.

ebmpapst bidrager i stor stil til energibesparelser og reduktion af CO2 udslippet ved at energirenovere eksisterende ventilationsanlæg med EC-ventilatorer, og siden 2008 har virksomheden holdt øje med 8 større ventilationsanlæg, der er energi-optimeret med EC-teknologi. Det er både små og store ventilationsanlæg f.eks. i supermarkeder, svinestalde, boliger, serverrum og hospitaler. Der er udført før- og eftermålinger på anlæggene, og den samlede besparelse er nu løbet op i over 8 mio. kWh. Det svarer til næsten 4.000 tons CO2 på 5 år.

Besparelserne på de 8 renoverede ventilationsanlæg udgør en forsvindende lille del af den samlede besparelse fra alle solgte EC-produkter men giver dokumentation for at regne med en gennemsnitlig besparelse på EC-ventilatorer i forhold til AC på ca. 30 procent.

Besparelsespotentialet med EC-teknologien er enormt, hvis man skalerer tallene fra Danmark op i EU-perspektiv. Danmark har 5,6 mio. indbyggere, mens indbyggertallet i EU er 472,3 millioner. Hvis udbredelsen af EC-teknologi i EU var af samme størrelsesorden som i Danmark, er der en mulig CO2-besparelse på 1.282 tons i timen.