Solcelleanlæg salg er gået helt i stå efter nye regler

Solcelleanlæg salg er faldet til næsten ingen ting efter de nye regler som blev indført i november sidste år.  Der er kun solgt cirka 50 anlæg efter de nye regler, vurderer Energinet.dk .  Det er et drastiskt fald i forhold til de 61.000 solcelleanlæg, der blev solgt i rekordåret 2012. 
Mon det ikke det kan give politikerne noget at tænke over.  Det er skidt for boligeejere, for solcelleanlæg forhandlere og ikke mindst for klimaet og den globale opvarmning.
Forhandlere er gået konkurs eller er konkurstruede og nogle kunder er kommet i klemme fordi de har bestilt anlæg, som ikke kan leveres.
Politikere på slingrekurs er farlige ligesom spritbilister.  Nu er det livsfarligt for klimaet og solcelleforhandlere.

Kamp for klimaet i Doha

Den hastige opvarmning af kloden er et af de mest presserende problemer, vi står over for. Efter dansk pres lykkedes det på klimakonferencen i Doha at få udfordringen højere op på den politiske dagsorden. Det er nu besluttet, at klimakonferencen i 2014 vil fokusere på, hvad der kan gøres frem mod 2020 for at holde den gennemsnitlige temperaturstigning under to grader.

I den seneste tid har rapporter fra blandt andre Verdensbanken og UNEP vist, at vi har kurs mod en temperaturstigning på fire grader i dette århundrede. Og hvis ikke udledningen af drivhusgasser topper i løbet af få år, vil det være stort set umuligt at holde det politiske løfte om, at gennemsnitstemperaturen maksimalt må stige med to grader.

Siden ministrene ankom tidligere på ugen, har klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard derfor arbejdet på at sikre, at der vil blive truffet beslutning om de reduktioner, der skal ske inden 2020.

”Det er helt afgørende, at vi snart får taget beslutninger, der sikrer, at vi kan holde vores politiske løfter. Derfor glæder jeg mig over, at vi har slået fast, at klimakonferencen i 2014 skal handle om, hvordan vi begrænser udledningen af drivhusgasser inden for de nærmeste år – for eksempel gennem energieffektiviseringer og ved at fjerne støtten til fossile brændstoffer, siger Martin Lidegaard.

”Alligevel der er ingen tvivl om, at det sværeste stadig ligger foran os. Skinnerne er lagt ud, men vi skal stadig få toget til at rulle”.

På klimakonferencen i Doha er der opnået enighed om, at Kyoto-protokollen bliver forlænget til 2020, men det er kun EU-landene, Australien, Schweiz og Norge, der tilslutter sig den anden budgetperiode.

EU-landene øger i det kommende år klimahjælpen til ulandene. Danmark bidrager for eksempel med 500 millioner kroner i 2013. Pengene skal gå til både tilpasning og reduktion af drivhusgasser. Men flere af de rigeste lande har undladt at øge finansieringen.

”Det er skuffende, at der ikke er flere penge til klimahjælp i ulandene. Vi kommer kun lige i mål med denne aftale. Den er ikke prangende”, siger Martin Lidegaard.

Et stort emne har været, hvad man skal gøre ved de store mængder overskydende landekvoter, som de østeuropæiske lande og Rusland sidder med. Dem får de lov til at overføre til den anden budgetperiode af Kyoto-protokollen, men medlemslandene får en stærk begrænsning på, hvor meget de må købe. Derudover har alle lande med reduktionsforpligtelser lovet ikke at købe kvoterne.

Næste år holdes klimakonferencen (COP19) i Warszawa, Polen.

Ekstremt vejr – er det klimaforandringer?

Inside Story Americas - Extreme weather: Linked to climate change?

Extreme weather has gripped much of the United States recently and thousands of heat records have been broken. At least 46 deaths have been linked to the July heat wave alone. A study released this week shows that the last 12 months have been the warmest on record for the US mainland. And these numbers do not even include July’s high temperatures. In late June, a violent weather system left more than a dozen people dead and millions without power for days across several states. Most of the country is suffering from moderate to extreme drought, creating conditions ideal for raging wildfires.

Gem din el fra solcelleanlægget som brint

Dansk producent af mikroanlæg: Gem din solcellestrøm som brint

Ved at pumpe din elproduktion fra solceller ind i en elektrolysator kan din strøm gemmes som brint i en tank. Sådan lyder ideen fra dansk producent af mikrokraftanlæg, der har produkt klar om to år.
Ingeniøren – Energi & miljø

Klimatopmøde i 29 graders sol – Cop18 i Doha i Qatar

Cop18 i Doha i Qatar

Fra 26. november til 7. december er der   COP18 klimatopmøde i Doha, Qatar.

Alverdens klimaforhandlere skal søge at finde løsninger på de store klimaproblemer

Klimaforsker Tina Christensen er en del af en større dansk delegation. Hun fortæller:

“Delegationens hovedfokus ligger på tre elementer:

For det første skal der sikres fremdrift i arbejdet frem mod en samlet klimaaftale i 2015 med forpligtelser for alle parter, og hvor den traditionelle opdeling i ilande og ulande udviskes. For det andet er det nødvendigt at der skrues op for ambitionsniveauet frem mod 2020, ellers bliver det yderst vanskeligt at overholde målsætningen om at begrænse den globale opvarmning til 2 grader. For det tredje er det vigtigt at der opnås enighed om en ny forpligtelsesperiode under Kyoto-protokollen.”

Doha
Doha kalder. Foto fra www.cop18.qa

Ligesom tidligere COP’er er der også ved COP18 flere sideløbende forhandlingsspor under de intense dage, hvor forhandlerne forsøger at nå til enighed.

COP står for Conference of the Parties og er det øverste organ i de internationale klimaforhandlinger. De 192 lande, der har underskrevet Klimakonventionen er repræsenteret på COP’en og alle større beslutninger med betydning for klimakonventionen bliver truffet her. 18 betyder, at det er det 18. møde i rækken.

Kilde: dmi.dk