Greening globale værdikæder: innovation og international udbredelse af teknologier og viden

Brug nye data om patenter, handel med udstyr, varer og udenlandske direkte investeringer og indsigter fra den økonomiske litteratur, papiret søger at lægge ud den aktuelle viden om den rolle innovation og udbredelse af teknologier i en grønnere global værdikæder samt nogle af de vigtigste politiske spørgsmål. En særlig lægges vægt på udviklingslandene – skelne vækstøkonomier og de mindst udviklede lande – og om klima-afbødning teknologier. Vækstøkonomier er allerede rimeligt godt integreret i den globale økonomi. Som en konsekvens, flow teknologier gennem import af kapitalgoder og lokale investeringer i multinationale virksomheder, der ejer teknologier. Pushing yderligere teknologioverførsel kræver at styrke de intellektuelle ejendomsrettigheder, sænke barrierer for handel og investeringer og forbedre teknologiske absorptionskapacitet. I modsætning hertil er deres rolle i innovation begrænset. Standard værktøjer innovationspolitik – offentlig forskning og udvikling, offentlig støtte til privat forskning og udvikling, bedre adgang til finansiering – skal udvikle sig. Men undersøgelser tyder også på, at regeringerne bør indføre strengere miljøpolitik med ordentlig håndhævelse derhjemme til at gå ud over vedtagelsen af ​​udenlandsk teknologi. Situationen for de mindst udviklede lande er meget anderledes: de ikke importerer grønne teknologier og lave handelshindringer og udenlandske direkte investeringer eller strenge intellektuelle ejendomsrettigheder er usandsynligt, at udløse teknologioverførsel. I disse lande bør der være fokus på at opbygge teknologiske kapacitet.

Policy Research Working Paper