Solar Days i Danmark

Som sponsor for Solar Days inviterer Gaia Solar til Åbent Hus med fokus på kvalitet

For tredje år i træk afholdes der Solar Days i Danmark. Det sker i starten af maj, hvor danskerne kan deltage i en stribe arrangementer og events rundt om i landet – og altså også i Hvidovre, hvor Gaia Solar markerer dagene ved afholdelse af et spændende arrangement.

Gaia Solar er for tredje år i træk sponsor for Solar Days og fejrer dagene ved at invitere til Åbent Hus fredag d. 3. maj fra 9.00-13.00 i virksomhedens lokaler på Hammerholmen 9-13 E, 2650 Hvidovre. Temaet for dagen er Kvalitet i solcelleanlæg – Hvad er afgørende for at solcellepaneler har en god kvalitet og hvordan tjekker man om et solcelleanlæg producerer optimalt?

Arrangementet henvender sig således både til personer, der allerede har investeret i et solcelleanlæg og personer som overvejer det. Der vil desuden være mulighed for at få en rundvisning i produktionen og se hvordan solcellepaneler bliver produceret. Arrangementet er gratis at deltage i, og alle er velkommen.

Der er god grund til at fejre solen og dens energi. For selv om solen ikke skinner hver dag, er den alligevel den største energiressource, vi har adgang til – og den giver os nogle fantastiske muligheder for lokal og ren energi, der ikke forurener, ikke larmer og ikke udleder CO2. Og så er den helt gratis.

Vidste du for resten:
• At solen i gennemsnit skinner 1.800 timer om året i Danmark?
• At vi med de 1.800 solskinstimer om året kan producere mere varme og el fra solens stråler, end man kan i Paris?
• At solceller nu har overhalet vindenergi på europæisk plan?

Solcelleanlæg salg er gået helt i stå efter nye regler

Solcelleanlæg salg er faldet til næsten ingen ting efter de nye regler som blev indført i november sidste år.  Der er kun solgt cirka 50 anlæg efter de nye regler, vurderer Energinet.dk .  Det er et drastiskt fald i forhold til de 61.000 solcelleanlæg, der blev solgt i rekordåret 2012. 
Mon det ikke det kan give politikerne noget at tænke over.  Det er skidt for boligeejere, for solcelleanlæg forhandlere og ikke mindst for klimaet og den globale opvarmning.
Forhandlere er gået konkurs eller er konkurstruede og nogle kunder er kommet i klemme fordi de har bestilt anlæg, som ikke kan leveres.
Politikere på slingrekurs er farlige ligesom spritbilister.  Nu er det livsfarligt for klimaet og solcelleforhandlere.

Gem din solcelle strøm og glem det offentlige elnet

Gem din solcelle strøm og glem det offentlige elnet

(oversat fra engelsk af Google translate)

Manglen på strøm, den hurtige forbrug af ikke-vedvarende energi, den stadigt stigende efterspørgsel efter strømforsyning, de daglige advarsler om vores miljø er nok tegn til at fortælle os, at det er på tide, vi gør noget. Så hvad kan vi gøre? For begyndere, hvordan om uden at være koblet på elnettet? Hvis jeg har forskrækket dig med denne opfattelse, lad mig fortælle dig, frakoblet elnettet ikke kun hjælper miljøet og hjælper med at spare strøm, men også skærer ned vores elregning betydeligt. Nu, det er en håndgribelig fordel bortset fra alt det gode du vil gøre for verden.

• Fri brug af naturligt tilgængelige ressourcer: Hvordan ville du føle, når du ikke behøver at betale for den strøm, du bruger? Ville det ikke være dejligt at bruge så meget strøm som du vil, uden at bekymre sig om elmåleren? Du kan gøre brug af den rigelige strøm til rådighed i naturen til at lyse op dit hjem og gøre din mad. Solenergi løsninger og de vindkraftløsninger er svarene på din magt søgen (godt, bogstaveligt talt!).
• Reducerede strømudgifter, hjælper med spare dine penge: Hvordan ville du have det, hvis de elregning stoppe kommer i din postkasse? De alternative power løsninger giver dig et investeringsafkast meget snart, hvilket gør strømforsyningen til dit hjem sidst gratis!
• At vejen for et sundere miljø: Må ikke du velsigner de mennesker, der plantede træer år siden ikke forventer dem til mirakuløst vokse? De plantede de træer for de kommende generationer. Gør fremtiden for dine fremtidige generationer sikkert ved at give dem en grønnere, sundere verden. Skær ned på brugen af ikke-vedvarende energikilder. Prøv at bruge vand minimalt. Der er ikke meget drikkevand tilbage til de næste generationer.

Hvis du tænker det er ikke meget muligt at leve af nettet, kigge efter alternative strømløsninger og du vil blive overrasket over at erfare, at de ikke kun er omkostningseffektiv, men også yderst realistisk.

Lav el derhjemme med sol-og vindenergi og fjern din el regningen. Få vores komplette guide på www.earth4energy.com

Lovforslag om solceller

Lovforslaget blev fremlagt i folketinget den 20. november. Vil du læse lovforslaget, så kan du læse mere på Klima- og Energiministeriets hjemmeside her: http://www.kemin.dk/da-dk/nyhederogpresse/pressemeddelelser/2012/sider/regeringenharfremsatlovforslagomsolceller.aspx

Der er planlagt 3. behandling af lovforslaget i folketinget den 20. december og dermed endelig vedtagelse – indtil den 20. december kan der altså komme ændringer i lovteksten.

kilde Solceller på tagetSolceller på taget |

Lov om solceller. Solcelleanlæg til boligforeninger og landsbyer. Nettomålerordning ændres

Regeringen har tirsdag den 20. november fremsat lovforslag om solceller.  Det betyder at aftalen i sidste uge mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti  er trådt i kraft.

Se aftalen herunder

Regeringen har 15. november 2012 indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en fremtidig ordning for solceller. Med aftalen sikrer partierne, at det også i fremtiden vil være attraktivt at investere i solceller.

Solcelleanlæg til boligforeninger og landsbyer

Aftalen betyder, at det bliver nemmere og mere fordelagtigt at lave store fællesanlæg i for eksempel landsbyer og boligforeninger og andelsboligforeninger. Disse anlæg, der ikke kan nettoafregne for andet end fællesforbrug, vil få en forhøjet afregningspris på 1,45 kr. pr. kWh i 10 år, hvis de bliver etableret i 2013.

Nettomålerordning ændres

Nettomålerordningen for private ændres fra at være årsbaseret til at blive timebaseret. Det betyder, at en ejer af et solcelleanlæg er sikret fuld værdi af den strøm, der bruges inden for den time, hvor den er produceret. For den overskydende strøm får man 1,30 kr. pr. kWh i de næste 10 år, hvis anlægget er installeret i 2013. I mange tilfælde vil anlægget være betalt tilbage, når de 10 år er gået.

Partierne har aftalt, at den garanterede pris for overskydende strøm falder hvert år i takt med at solcellerne forventes at blive billigere. Et anlæg installeret i 2014 vil således få 1,16 kr. pr. kWh i 10 år. For fællesanlæg er det 1,28 kr. pr. kWh.

Aftalen vil give helt nye muligheder for virksomheder – herunder gartnerier og landbrug. Og det bliver som nævnt nemmere og mere attraktivt at installere solcelleanlæg i boligforeninger.

– Vi har i dag lavet en ordning, der er fremtidssikret. Det vil forsat være attraktivt at investere i solceller for private husejere, og det bliver mere fordelagtigt at installere større anlæg. Aftalen sikrer, at der i fremtiden kommer mange nye solcelleanlæg i Danmark, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Alle, der allerede har investeret i solcelleanlæg, vil få 20 år med uændrede vilkår. Det vil sige, at de fortsætter på den årsbaserede nettomålerordning.

– Jeg har lyttet til den kritik, der har været fra ejere af solcelleanlæg, fra solcellebranchen og fra oppositionen. Med en overgangsperiode på 20 år vil ejerne af solcelleanlæg ikke bare få investeringen hjem. De vil også få en solid forrentning af deres investering, siger Martin Lidegaard.

Regeringen vil fremsætte et lovforslag snarest muligt. De nye regler vil gælde fra loven fremsættes.

Vilkårene for de små husstandsvindmøller skal analyseres nærmere, så der kan findes en tilfredsstillende løsning for dem.

Kilde: kemin.dk

Læs den fulde aftale om solceller

Slut med solceller for private men muligheder for boligforeningen

Inden loven om solceller den 20. november 2012 trådte i kraft var der et solcelleboom. Rigtigt mange søgte at sikre sig at solceller under den gamle nettomålerordning .

En afslutning på tilbudsfesten på solceller kombineret med et politisk indgreb i tilskudsordningen kan sætte en solid stopper for folkesporten med at sætte solceller op.
Ingeniøren – Energi & miljø

Solcelleanlæg til lejligheder og andelsboliger – lovændring for støtte til solcelleanlæg

For boligejere har det været en god forretning at få et solcelleanlæg. Nu skal statstøtten ændres, så danskere i lejligheder og andelsboliger også for glæde af støttekronerne.

Det siger klima- og energiminister Martin Lidegaard (R), som den 7. november præsenterede et forslag til en ny  støtteordning for solenergi.

Hvis regeringen får flertal for forslaget, bliver støtten til  solcelleanlæg ændret.

»Det vil stadig være en rigtig god forretning for parcelhusejere at have et  solcelleanlæg. Men vi ønsker samtidig at gøre det attraktivt for den anden  halvdel af danskerne at anskaffe sig solcelleanlæg«, siger Martin Lidegaard.

»Det er dem, som bor i andelsboligforening, almennyttige boliger,  landsbyfællesskaber eller erhverv for den sags skyld, som gerne vil med i  solfesten. Der mere end fordobler vi støtten i forhold til i dag«.

»Samlet set betyder det, at vi fortsat får en ganske markant udbygning af  solceller i Danmark«, siger Martin Lidegaard.

Gælder anlæg bygget efter nytår

De nye regler vil i første omgang kun gælde for solcelleanlæg, der bliver  bygget efter nytår.

Regeringen lægger op til, at anlæg, der er blevet installeret i 2012 kan  fortsætte med den nuværende ordning i en overgangsperiode på 10 år.

Anlæg bygget før 2012 kan fortsætte med den nuværende støtte i 15 år.

Læs pressemeddelelsen – klik her!

7.400 ny solcelleanlæg i oktober

Antallet af installerede solcelleanlæg i Danmark nåede nye højder i oktober. Alene i den forgangne måned er der nemlig føjet 7.400 nye solcelleanlæg til de 30.000 anlæg, der i forvejen var sat op – det svarer til, at en femtedel af regeringens ambition på 200 MegaWatt solenergi i 2020 er blevet sat op på danske tage alene i oktober.

Du kan læse mere om rekorden i JPs artikel herunder. Artiklen giver dig desuden nogle gode råd til, hvad du skal overveje, før du sætter solceller på dit tag

Link til artikel på jp.dk: 7.400 nye solcelleanlæg i oktober

Solceller på tagetSolceller på taget |