Solenergi og klima

Solenergi og Klima og hvad vi kan gøre

Klimatopmødet COP15 i København samlede verdens toppolitikere og klimaet var på dagsorden. 90 % af verdens videnskabsmænd er enige om, at jorden har det for varmt, og den skal køles ned. Det er et fælles problem for alle verdens mennesker. Ikke kun for politikerne, men for os alle.

  • Solportal vil gerne vise nogle eksempler på, hvad vi selv kan gøre, for at skifte til vedvarende energikilder som solvarme og solenergi.
  • Energi fra solen kan vi omsætte til elektricitet og varmt vand i privatboliger, offentligt byggeri og i virksomheder.
  • Solenergi gør os mere uafhængige af stigende priser på fossile energikilder som olie og gas.

Solportal.dk informerer dig om globale klimaændringer og tiltag for at mindske CO2 udslip for private og politikere.

Skriv et svar