Svensk solenergi by – Baskemölla Ekoby

Ett reportage om hållbart samhälle där vi valt att fokusera på solenergi i Baskemölla Ekoby. Baskemölla Ekoby ligger ca 5 km norr om Simrishamn och består i dagsläget av ett 20-tal ekologiska hushåll. Målet är att vara helt självförsörjande, man odlar sin egen mat och har egen energiförsörjning. Många av husen har valt att ha solfångare eller solceller på sina tak, dessa förser husen med varmvatten och elektricitet. Solenergi har många fördelar och få nackdelar, både ur miljösynpunkt och ekonomisk synpunkt. Husen är byggda av ekologiska material som både är billiga, miljövänliga och energieffektiva. Reportaget gjordes av Filip Persson, Anton Müller & Bojan Milanovic. Stort tack till Olof Nyström och övriga boende i Baskemölla Ekoby! Mediegymnasiet 2011 © 2011 / Filip Persson
Video Rating: 5 / 5

Skriv et svar