Klimaforhandlinger i Bonn 3.-14. juni

I dagene 3.-14. juni er der  klimaforhandlinger i Bonn. Målet er at komme nærmere en afklaring af det konkrete indhold af den globale klimaaftale, som der for halvandet år siden i Durban blev nået enighed om skulle ligge klar fra 2015 med virkning fra 2020. Der vil ikke blive truffet store beslutninger i denne runde, men det er i høj grad ved disse mellemliggende samlinger, at det egentlige arbejde foregår.

Kilde: Jens Hvass blog Strøtanker om bæredygtighed

Læs mere på Jens Hvass blog Strøtanker om bæredygtighed

 

Strøtanker om bæredygtighed