EU fortsætter grøn klimapolitik på trods af økonomisk krise

Lidegaard: Vigtigt signal fra Det Europæiske Råd

22-05-2013
De europæiske stats- og regeringschefer har i dag sendt et vigtigt signal om, at de står fast på at ville fortsætte den ambitiøse klima- og energipolitik, der er så vital for vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne i Europa.

Stats- og regeringscheferne, der er samlet i Det Europæiske Råd, ser EU-Kommissionens grønbog som en ramme for klima- og energipolitikken for 2030. Næste skridt er, at Kommissionen inden årets udgang kommer med et konkret udspil, som Rådet skal drøfte. Samtidig har Det Europæiske Råd efterlyst investeringer i ny og intelligent energiinfrastruktur.

Diskussionen i Det Europæiske Råd sker i lyset af den alvorlige økonomiske krise. Derfor er det glædeligt, at stats- og regeringscheferne står fast, mener Martin Lidegaard.

”En række medlemslande har presset på for at få EU til at genoverveje den ambitiøse klima- og energipolitik. Det er glædeligt, at Det Europæiske Råd bakker op om den grønne energiomstilling, som EU har igangsat, netop fordi omstillingen er en motor for vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne”, siger Martin Lidegaard.

Et andet solidt grønt aftryk er stats- og regeringschefernes anerkendelse af, at energieffektivisering kan yde et væsentligt bidrag til at vende den nuværende udvikling i energipriser og omkostningerne for vore virksomheder.

”Den danske regering arbejder for, at vi får faste mål for energieffektivisering. Det er den billigste måde at mindske belastningen på klimaet, og det er samtidig til gavn for konkurrenceevnen” siger Martin Lidegaard.

Det er vigtigt, at EU-Kommissionen har lovet at komme med et konkret udspil om en klima- og energipolitik frem mod 2030 allerede i år. Det gør det muligt at træffe beslutning, inden der skal vælges en ny Kommission og nye medlemmer til Europa-Parlamentet i 2014. Det udløser normalt en længere lovgivningspause.

Solenergi og klima

Solenergi og Klima og hvad vi kan gøre

Klimatopmødet COP15 i København samlede verdens toppolitikere og klimaet var på dagsorden. 90 % af verdens videnskabsmænd er enige om, at jorden har det for varmt, og den skal køles ned. Det er et fælles problem for alle verdens mennesker. Ikke kun for politikerne, men for os alle.

  • Solportal vil gerne vise nogle eksempler på, hvad vi selv kan gøre, for at skifte til vedvarende energikilder som solvarme og solenergi.
  • Energi fra solen kan vi omsætte til elektricitet og varmt vand i privatboliger, offentligt byggeri og i virksomheder.
  • Solenergi gør os mere uafhængige af stigende priser på fossile energikilder som olie og gas.

Solportal.dk informerer dig om globale klimaændringer og tiltag for at mindske CO2 udslip for private og politikere.

Ændring af klima, skiftende liv – klimaændringernes indvirkning på landbruget i Nepal

Denne film er en samling af stemmer fra feltet på, hvordan klimaændringerne har påvirket livet for forskellige mennesker er beskæftiget i landbruget i Nepal. Filmen blev lavet som en del af regionale Journalists ‘Workshop arrangeret af ICIMOD, Kathmandu 4-9 februar 2013. Læs mere: www.indiawaterportal.org

Præsident Obama i tale: USA skal gøre noget ved klimaforandringerne


.
Præsident Obama taler nu for, at der skal gøres en større indsats for at beskytte klimaet. Det skete ved afgivelsen af præsidentløften i januar 2013.
“Vi vil reagere på truslen om klimaforandringer, vel vidende at i modsat fald vil vi forråde vores børn og kommende generationer.
Nogle benægter måske stadig videnskabens overvældende dom, men ingen kan undgå de katastrofale følger af hærgende brande, ødelæggende tørker og flere kraftige storme.”

Obama taler om den nødvendige klimaindsats

The path towards sustainable energy sources will be long and sometimes difficult. But America cannot resist this transition, we must lead it. We cannot cede to other nations the technology that will power new jobs and new industries, we must claim its promise. That’s how we will maintain our economic vitality and our national treasure – our forests and waterways, our crop lands and snow-capped peaks. That is how we will preserve our planet, commanded to our care by God. That’s what will lend meaning to the creed our fathers once declared.”

kilde: Strøtanker om bæredygtighed.

Solcelleanlæg salg er gået helt i stå efter nye regler

Solcelleanlæg salg er faldet til næsten ingen ting efter de nye regler som blev indført i november sidste år.  Der er kun solgt cirka 50 anlæg efter de nye regler, vurderer Energinet.dk .  Det er et drastiskt fald i forhold til de 61.000 solcelleanlæg, der blev solgt i rekordåret 2012. 
Mon det ikke det kan give politikerne noget at tænke over.  Det er skidt for boligeejere, for solcelleanlæg forhandlere og ikke mindst for klimaet og den globale opvarmning.
Forhandlere er gået konkurs eller er konkurstruede og nogle kunder er kommet i klemme fordi de har bestilt anlæg, som ikke kan leveres.
Politikere på slingrekurs er farlige ligesom spritbilister.  Nu er det livsfarligt for klimaet og solcelleforhandlere.

Ekstremt vejr – er det klimaforandringer?

Inside Story Americas - Extreme weather: Linked to climate change?

Extreme weather has gripped much of the United States recently and thousands of heat records have been broken. At least 46 deaths have been linked to the July heat wave alone. A study released this week shows that the last 12 months have been the warmest on record for the US mainland. And these numbers do not even include July’s high temperatures. In late June, a violent weather system left more than a dozen people dead and millions without power for days across several states. Most of the country is suffering from moderate to extreme drought, creating conditions ideal for raging wildfires.

Klimatopmøde i 29 graders sol – Cop18 i Doha i Qatar

Cop18 i Doha i Qatar

Fra 26. november til 7. december er der   COP18 klimatopmøde i Doha, Qatar.

Alverdens klimaforhandlere skal søge at finde løsninger på de store klimaproblemer

Klimaforsker Tina Christensen er en del af en større dansk delegation. Hun fortæller:

“Delegationens hovedfokus ligger på tre elementer:

For det første skal der sikres fremdrift i arbejdet frem mod en samlet klimaaftale i 2015 med forpligtelser for alle parter, og hvor den traditionelle opdeling i ilande og ulande udviskes. For det andet er det nødvendigt at der skrues op for ambitionsniveauet frem mod 2020, ellers bliver det yderst vanskeligt at overholde målsætningen om at begrænse den globale opvarmning til 2 grader. For det tredje er det vigtigt at der opnås enighed om en ny forpligtelsesperiode under Kyoto-protokollen.”

Doha
Doha kalder. Foto fra www.cop18.qa

Ligesom tidligere COP’er er der også ved COP18 flere sideløbende forhandlingsspor under de intense dage, hvor forhandlerne forsøger at nå til enighed.

COP står for Conference of the Parties og er det øverste organ i de internationale klimaforhandlinger. De 192 lande, der har underskrevet Klimakonventionen er repræsenteret på COP’en og alle større beslutninger med betydning for klimakonventionen bliver truffet her. 18 betyder, at det er det 18. møde i rækken.

Kilde: dmi.dk

 

Klima – langt fra 2 graders målet

Hvor langt er vi fra 2-graders målet?

Under klimaforhandlingerne har alle verdens lande afgivet et løfte om, at gennemsnitstemperaturen på kloden højest må stige med to grader.

 

FN’s Miljøprogram (UNEP) offentliggør i denne uge sin årlige ”Emissions Gap Report”. Den viser, hvor langt vi er fra at opfylde målet, og diskuterer hvordan vi kan mindske afstanden mellem mål og virkelighed. Rapporten offentliggøres få dage før verdens lande samles til en ny runde klimaforhandlinger (COP18) i Doha, Qatar.

 

Rapporten bliver præsenteret i Danmark torsdag den 22. november. Det sker i det Internationale Presse Center, Vestergade 2, København kl. 9 til 10.

 

Lederen af UNEP Risø Centre John Christensen og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard vil præsentere rapporten og svare på spørgsmål. Ministeren deltager kun de første 20 minutter.