Præsident Obama i tale: USA skal gøre noget ved klimaforandringerne


.
Præsident Obama taler nu for, at der skal gøres en større indsats for at beskytte klimaet. Det skete ved afgivelsen af præsidentløften i januar 2013.
“Vi vil reagere på truslen om klimaforandringer, vel vidende at i modsat fald vil vi forråde vores børn og kommende generationer.
Nogle benægter måske stadig videnskabens overvældende dom, men ingen kan undgå de katastrofale følger af hærgende brande, ødelæggende tørker og flere kraftige storme.”

Obama taler om den nødvendige klimaindsats

The path towards sustainable energy sources will be long and sometimes difficult. But America cannot resist this transition, we must lead it. We cannot cede to other nations the technology that will power new jobs and new industries, we must claim its promise. That’s how we will maintain our economic vitality and our national treasure – our forests and waterways, our crop lands and snow-capped peaks. That is how we will preserve our planet, commanded to our care by God. That’s what will lend meaning to the creed our fathers once declared.”

kilde: Strøtanker om bæredygtighed.