Grøn transport haster stadig efter finanslov

Den næste store danske klimaindsats ligger især i vores transport – ikke mindst set i lyset af EU-målene for de såkaldt ikke-kvoteomfattede sektorer, transport, industri og opvarmning. Med årets finanslov er der lagt ekstra pres på det mål – og behovet for en langsigtet grøn bilbeskatning.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.